Neurologische revalidatie

Onze excuses, maar dit deel van de website is nog onder contstructie. 

Afspraken


Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Hans. 

Dit kan per mail via hans@praktijkhaes.be of via telefoon op 0485 47 50 02 .


Alvorens dat de therapie start, nodigen we u graag uit voor een vrijblijvende eerste afspraak waarbij we een intake gesprek zullen houden.


In dit verkennend gesprek wordt het verhaal en de hulpvraag beluisterd van de patiënt. Er wordt in kaart gebracht wat vlot en minder vlot verloopt in het dagelijks leven, wat de verwachtingen zijn van de patiënt, en wat de doelstellingen zijn. Hierbij is ruimte om in te gaan op ieders vraag in verband met therapie, plaats van behandeling, kost en terugbetaling van therapie, ...


Om optimale zorg te kunnen bieden, vragen wij om over de relevante medische verslagen te kunnen beschikken die verband houden met uw neurologische problematiek.