Neurologische & Pediatrische kinesitherapie in centrum Leuvengestart door Hans & Esther

praktijk HAES


Onze praktijk biedt hulp aan  personen (kinderen, jongeren & volwassenen) met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een neurodegeneratieve aandoening (o.a. Parkinson). Eveneens werken we rond valpreventie, en het behouden van fysieke mogelijkheden, onafhankelijkheid en de hieraan verbonden levenskwaliteit.
Anderzijds richten we ons ook op het motorisch functioneren en ontwikkelen bij kinderen.


PEDIATRIE


Pediatrische kinesitherapie richt zich op het motorisch functioneren van baby’s en kinderen. We bieden zowel screening als therapeutische begeleiding aan voor diverse motorische moeilijkheden.

NEUROLOGISCHE REVALIDATIE


Revalidatie richt zich op behoud, herstel en/of verbetering van mogelijkheden van  personen met een neurologisch letsel of een functionele beperking.


LOGOPEDIE


praktijk HAES heeft een nauwe samenwerking met het Logopedisch Centrum Leuven.

Extra informatie


Als praktijk HAES kiezen we ervoor om geconventioneerd te zijn als zorgverstrekker. Dit betekent dat wij ons aan de tarieven houden zoals die zijn afgesproken tussen de beroepsorganisatie en de ziekenfondsen. Dit garandeert een optimale transparantie van onze tarieven, alsook maximale terugbetaling door de ziekenfondsen aan de patiënt. Het aanvaarden, en respecteren van deze tarieven beschermt de patiënt tegen onaangename financiële verrassingen.